My Poke-Pinions #63-65: Abracadabra, mày điên rồi!

Rate this post

Tên Abra: Tôi hoàn toàn thích cách đặt tên cho dòng này của Abracadabra Alakazam. Mặc dù bản thân Abra không có gì để thực sự viết về nhà, nhưng nó thực sự thông minh và dễ thương khi được kết nối với ít nhất là tên của Kadabra. Ở Nhật Bản, nó được gọi là Casey, một cái tên quá bình thường đối với người Anh đối với tôi … Continue reading My Poke-Pinions #63-65: Abracadabra, mày điên rồi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*