Ngân hàng liên doanh là gì? Những ngân hàng liên doanh ở Việt Nam

Ngân hàng liên doanh
Rate this post

Ngân hàng liên doanh là gì?

Ngân hàng liên doanh là một loại hình ngân hàng được thành lập bởi sự liên kết và hợp tác về kinh tế giữa Chính Phủ và Ngân hàng Trung ương của hai nước, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế, hai hệ thống tài chính. Ngân hàng liên doanh là một tổ chức tín dụng nước ngoài, có trụ sở chính tại Việt Nam, và được cấp giấy phép hoạt động bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đặc điểm của ngân hàng liên doanh

 • Vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh được góp bởi các ngân hàng Việt Nam và ngân hàng nước ngoài theo tỷ lệ nhất định.
 • Ngân hàng liên doanh có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Ngân hàng liên doanh được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vai trò của ngân hàng liên doanh

Ngân hàng liên doanh đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, cụ thể như:

 • Góp phần tăng cường vốn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam
 • Mang đến những công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho hệ thống ngân hàng Việt Nam
 • Thúc đẩy hoạt động kinh tế – xã hội của Việt Nam

Các ngân hàng Liên doanh tại Việt Nam

1. Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) Indovina Bank Limited

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập vào ngày 21 tháng 11 năm 1990, theo Giấy phép Đầu tư số 135/GP của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Giấp phép hoạt động số 08/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 29 tháng 10 năm 1992.

Các bên liên doanh

 • Bên Việt Nam: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank – CUB) của Đài Loan.
 • Bên nước ngoài: Ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank – CUB) của Đài Loan.

Vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ ban đầu: 100 triệu USD
 • Vốn điều lệ hiện tại: 4.183 tỷ đồng

Hoạt động

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Huy động vốn từ khách hàng dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…
 • Cho vay khách hàng dưới các hình thức tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn,…
 • Thanh toán và chuyển tiền trong nước và quốc tế
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Bảo lãnh
 • Tư vấn tài chính

Mạng lưới

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) có 30 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

 • Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Sứ mệnh: Đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Ngân hàng liên doanh Vid Public VID PUBLIC BANK

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) là một ngân hàng liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad (PBB), Malaysia. Ngân hàng được thành lập vào ngày 25 tháng 3 năm 1992 với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu USD.

Các bên liên doanh

 • Bên Việt Nam: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Bên nước ngoài: Public Bank Berhad (PBB), Malaysia

Vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ ban đầu: 100 triệu USD
 • Vốn điều lệ hiện tại: 1.355 tỷ đồng

Hoạt động

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Huy động vốn từ khách hàng dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…
 • Cho vay khách hàng dưới các hình thức tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn,…
 • Thanh toán và chuyển tiền trong nước và quốc tế
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Bảo lãnh
 • Tư vấn tài chính

Mạng lưới

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) có 29 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

 • Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Sứ mệnh: Đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Đánh giá

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) là một trong những ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ nổi bật của Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN):

Sản phẩm tiền gửi

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp nhiều loại hình tiền gửi khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tiền gửi không kỳ hạn
 • Tiền gửi có kỳ hạn
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Tiền gửi thanh toán
 • Tiền gửi doanh nghiệp

Sản phẩm tín dụng

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp nhiều loại hình tín dụng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tín dụng cá nhân
 • Tín dụng doanh nghiệp
 • Tín dụng đầu tư
 • Tín dụng xuất nhập khẩu

Sản phẩm thanh toán

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chuyển tiền trong nước
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Thanh toán hóa đơn
 • Thanh toán thẻ
 • Thanh toán trực tuyến

Sản phẩm ngoại hối

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp các dịch vụ ngoại hối như:

 • Mua bán ngoại tệ
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Bảo lãnh
 • Thanh toán quốc tế

Sản phẩm bảo lãnh

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp các dịch vụ bảo lãnh như:

 • Bảo lãnh ngân hàng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh dự thầu

Sản phẩm tư vấn tài chính

Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính như:

 • Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn kế hoạch tài chính
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) Vietnam-Russia Joint Venture Bank

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) là một ngân hàng liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Vnesheconombank (VEB) của Nga. Ngân hàng được thành lập vào ngày 19 tháng 11 năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu USD.

Các bên liên doanh

 • Bên Việt Nam: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Bên nước ngoài: Ngân hàng Vnesheconombank (VEB) của Nga

Vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ ban đầu: 100 triệu USD
 • Vốn điều lệ hiện tại: 3.008 tỷ đồng

Hoạt động

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Huy động vốn từ khách hàng dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…
 • Cho vay khách hàng dưới các hình thức tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn,…
 • Thanh toán và chuyển tiền trong nước và quốc tế
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Bảo lãnh
 • Tư vấn tài chính

Mạng lưới

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) có 20 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

 • Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng Việt Nam, là cầu nối tài chính giữa Việt Nam và Nga.
 • Sứ mệnh: Đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và Nga.

Đánh giá

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) là một trong những ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ nổi bật của Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB):

Sản phẩm tiền gửi

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp nhiều loại hình tiền gửi khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tiền gửi không kỳ hạn
 • Tiền gửi có kỳ hạn
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Tiền gửi thanh toán
 • Tiền gửi doanh nghiệp

Sản phẩm tín dụng

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp nhiều loại hình tín dụng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tín dụng cá nhân
 • Tín dụng doanh nghiệp
 • Tín dụng đầu tư
 • Tín dụng xuất nhập khẩu

Sản phẩm thanh toán

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chuyển tiền trong nước
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Thanh toán hóa đơn
 • Thanh toán thẻ
 • Thanh toán trực tuyến

Sản phẩm ngoại hối

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp các dịch vụ ngoại hối như:

 • Mua bán ngoại tệ
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Bảo lãnh
 • Thanh toán quốc tế

Sản phẩm bảo lãnh

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp các dịch vụ bảo lãnh như:

 • Bảo lãnh ngân hàng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh dự thầu

Sản phẩm tư vấn tài chính

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB) cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính như:

 • Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn kế hoạch tài chính
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) VINASIAM BANK (đã đóng cửa)

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) là một ngân hàng liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại Thái Lan (Krungthai Bank). Ngân hàng được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1995.

Các bên liên doanh

 • Bên Việt Nam: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
 • Bên nước ngoài: Ngân hàng Thương mại Thái Lan (Krungthai Bank)

Vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ ban đầu: 100 triệu USD
 • Vốn điều lệ hiện tại: 1.322 tỷ đồng

Hoạt động

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) được phép thực hiện đầy đủ các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 • Huy động vốn từ khách hàng dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…
 • Cho vay khách hàng dưới các hình thức tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn,…
 • Thanh toán và chuyển tiền trong nước và quốc tế
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Bảo lãnh
 • Tư vấn tài chính

Mạng lưới

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) có 20 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

 • Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng Việt Nam, là cầu nối tài chính giữa Việt Nam và Thái Lan.
 • Sứ mệnh: Đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và Thái Lan.

Đánh giá

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) là một trong những ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ nổi bật của Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB):

Sản phẩm tiền gửi

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp nhiều loại hình tiền gửi khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tiền gửi không kỳ hạn
 • Tiền gửi có kỳ hạn
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Tiền gửi thanh toán
 • Tiền gửi doanh nghiệp

Sản phẩm tín dụng

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp nhiều loại hình tín dụng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tín dụng cá nhân
 • Tín dụng doanh nghiệp
 • Tín dụng đầu tư
 • Tín dụng xuất nhập khẩu

Sản phẩm thanh toán

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp nhiều loại hình thanh toán khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chuyển tiền trong nước
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Thanh toán hóa đơn
 • Thanh toán thẻ
 • Thanh toán trực tuyến

Sản phẩm ngoại hối

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp các dịch vụ ngoại hối như:

 • Mua bán ngoại tệ
 • Chuyển tiền quốc tế
 • Bảo lãnh
 • Thanh toán quốc tế

Sản phẩm bảo lãnh

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp các dịch vụ bảo lãnh như:

 • Bảo lãnh ngân hàng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh dự thầu

Sản phẩm tư vấn tài chính

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính như:

 • Tư vấn đầu tư
 • Tư vấn kế hoạch tài chính
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Ngoài các ngân hàng kể trên, danh sách các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam còn có

 • Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam (EAB)
 • Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (SCBV)
 • Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBNV)
 • Ngân hàng TNHH MTV Citibank Việt Nam (Citibank)
 • Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBCV)

Ngân hàng liên doanh có uy tín không

Ngân hàng liên doanh là ngân hàng thương mại được thành lập ở Việt Nam, bằng vốn góp của một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam và một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Các yếu tố đánh giá uy tín của ngân hàng liên doanh:

 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ càng lớn, ngân hàng càng có tiềm lực tài chính vững mạnh.
 • Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu càng thấp, ngân hàng càng an toàn và uy tín.
 • Hiệu quả hoạt động: Ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao, tạo ra lợi nhuận tốt, sẽ có khả năng chi trả tốt cho khách hàng.
 • Cơ sở hạ tầng: Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ khách hàng: Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt, sẽ được khách hàng tin tưởng và gắn bó.

Nhìn chung, các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam đều có uy tín và được khách hàng tin tưởng. Các ngân hàng liên doanh thường có vốn điều lệ lớn, chất lượng tín dụng tốt, hiệu quả hoạt động cao, cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ khách hàng tốt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*