Những điểm tương đồng tinh tế của hoa sen đen – AnimeNation Anime News Blog

Rate this post

Ngoài những điểm tương đồng rõ ràng bao gồm con quay của cảnh sát, thanh dù neon và bản sao có phản chiếu màu đỏ trong đồng tử, anime Blade Runner: Black Lotus dường như chứa một số điểm tương đồng về hình ảnh tinh tế khác với phim truyện.

Nhưng chương trình cũng mong người xem tin rằng điều này:

trở thành điều này 17 năm sau:

Đăng lại

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*