List nhạc trẻ mới hay nhất 2020

4.8/5 - (25 votes)

Những ca khúc V-Pop được nghe nhiều nhất trong năm 2020 sẽ được cập nhật đầy đủ vào đây. Mọi người nhớ theo dõi Playlist này thường xuyên nhé:

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-6-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soYwLyD

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-7-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soEoVNl

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-8-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-somLA7O

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-9-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-so1aVme

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-10-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soedBez

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-6-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soQzdB4

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-7-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-so5AVjq

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-8-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soGLVqW

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-9-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-sop98KN

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-10-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soxlnB9

https://nhac.vn/bai-hat/noi-voi-nguoi-den-sau-pham-quynh-anh-sojnWQr

https://nhac.vn/bai-hat/ai-mang-co-don-di-k-icm-apj-soVPnqJ

https://nhac.vn/bai-hat/buon-lam-chi-em-oi-nhu-quynh-soOvV80

https://nhac.vn/bai-hat/ha-noi-xin-lil-knight-sorN3nj

https://nhac.vn/bai-hat/mo-anh-chi-pu-soGLVbn

https://nhac.vn/bai-hat/ban-cap-3-lou-hoang-sop98Xl

https://nhac.vn/bai-hat/hoa-no-khong-mau-lofi-ver-hoai-lam-soxlnNJ

https://nhac.vn/bai-hat/hoa-no-khong-mau-remix-hoai-lam-soNqVpV

http://nhac.vn/bai-hat/this-way-cara-noway-khac-hung-sovJYxp

https://nhac.vn/bai-hat/cdtnm-hoai-lam-solpDmP

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-11-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-sobVJy7

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-12-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-son7ymQ

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-13-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soLNVWq

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-14-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-so9jV58

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-15-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-sokowjY

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-16-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soJ9XAo

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-17-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soBYVxe

https://nhac.vn/bai-hat/king-of-rap-tap-18-lil-shady-lil-knight-bigdaddy-datmaniac-soPJ30m

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-11-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-sowzGDK

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-12-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soyBoQ3

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-13-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-sojnWXz

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-14-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soVPn1N

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-15-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soOvV1e

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-16-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-sorN3w5

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-17-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-sod3l91

https://nhac.vn/bai-hat/rap-viet-tap-18-rhymastic-justatee-suboi-binz-wowy-karik-touliver-soYwLdX

https://nhac.vn/bai-hat/dung-cung-thanh-sai-my-tam-so7EOB7

https://nhac.vn/bai-hat/anh-thuong-em-con-non-dai-dinh-dung-soMkVPQ

https://nhac.vn/bai-hat/sugar-baby-osad-soqMjvo

https://nhac.vn/bai-hat/anh-khong-tha-thu-dinh-dung-sozKpoR

https://nhac.vn/bai-hat/ca-can-cau-mlee-soKMVOw

https://nhac.vn/bai-hat/lost-obito-soaRvde

https://nhac.vn/bai-hat/i-ll-never-fall-in-luv-again-mr-a-soDnVOm

https://nhac.vn/bai-hat/hoa-hai-duong-beat-jack-j97-so1aVBK

https://nhac.vn/bai-hat/hoa-hai-duong-remix-jack-j97-somLAM3

https://nhac.vn/bai-hat/hoa-hai-duong-cover-jack-j97-soedBGk

https://nhac.vn/bai-hat/lovesick-girls-blackpink-soQzdOk

https://nhac.vn/bai-hat/021-binz-touliver-so5AV8O

https://nhac.vn/bai-hat/sao-anh-khong-an-thuy-tien-soGLVrE

https://nhac.vn/bai-hat/ngay-moi-da-son-tung-m-tp-sop984m

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*